Teamcoaching is een proces dat leidt tot zelfontwikkeling en succesvol samenwerken. Er zijn managementteams die zich ontpoppen tot een hechte unit die topprestaties neerzetten. Andere teams halen de finish niet door ruzie, slechte communicatie of voor welke reden dan ook. Teamcoaching kan in dat geval een uitkomst bieden.

Om de samenwerking en communicatie, en dus de resultaten, van een team te verbeteren, werk ik tijdens teamcoaching aan verschillende factoren:

  1. De kwaliteiten (talenten) van elke deelnemer in kaart brengen en bekijken hoe deze het beste kunnen worden gebruikt in een onderneming. Zit iedereen op de plek waar hij het beste zijn vaardigheden ten uiting kan brengen?
  2. De ontwikkeling en de dynamiek van de groep als geheel
  3. Werkgeluk verhogen
  4. Talent aantrekken (en behouden)
  5. Doelgerichtheid van het team. Wat is de missie? Zijn er duidelijke doelen gesteld? Wat is de taakverdeling en haalt het team daar het beste uit? Zijn er duidelijke werkprocedures opgesteld? Is er sprake van duidelijke communicatie

Tijdens het proces wordt er bewustwording gecreëerdvan ieder zijn rol binnen het team.
De nieuwe energie is de drijfveer om met elkaar te werken aan verbetering. De onderlinge verhoudingen worden zichtbaar, individuele drijfveren worden bespreekbaar en waardering voor elkaar kwaliteiten wordt besproken. 
Daarna komt de volgende stap in het proces: met de besproken punten aan de slag gaan als team.

Voor wie?

  • Bedrijven die een omslag willen maken in de bedrijfscultuur
  • De start van ambitieuze projecten
  • Bedrijven die het collectief opnieuw willen mobiliseren en motiveren